an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Ogłoszenia i Przetargi


O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa '' Gryf '' w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 31.05.2024 roku biuro Spółdzielni będzie nieczynne.Garaże 2024:


Ogłoszenie o zamiarze budowy garaży

Uchwała 8/2021 - budowa garaży

Załącznik do uchwały


Przetargi 2024:


Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 28.03.2024

Konkurs ofert na zaprojektowanie i wykonanie kotłownii gazowych

Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 16.01.2024


Konkurs ofert 2024:


Konkurs ofert na remont pokrycia dachu

Konkurs ofert na modernizację kotłowni

Konkurs ofert na wymianę nawierzchni chodników


Przetargi 2023:


Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 03.10.2023


Ogłoszenia 2023:


OFERTA PRACY - TECHNIK ADMINISTRACJI - (nabór zamknięty)

OFERTA PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY - (nabór zamknięty)

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa '' Gryf '' w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 09.06.2023 roku biuro Spółdzielni będzie nieczynne.


Licytacja Komornicza


Konkurs ofert 2023:


Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023

Konkurs ofert na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych

Konkurs ofert na remont nawierzchni chodników

Konkurs ofert na montaż instalacji fotowoltaicznej

Konkurs ofert na remont pokrycia dachu

Konkurs ofert na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych


Przetargi 2022 :


Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 13.12.2022

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 27.09.2022


Ogłoszenia 2022 :


Spółdzielnia Mieszkaniowa '' Gryf '' w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 31 października 2022 roku biuro Spółdzielni będzie nieczynne.


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

Ogłoszenie w sprawie ofert na sprzątanie osiedli Sienkiewicza 1-8, Akacjowa 14-14a oraz Żeromskiego 1,2,3,5-11 w Gryfowie Śląskim

Konkurs ofert 2022:


Konkurs ofert na wymianę okien PCV (Świetlików)

Konkurs ofert na docieplenie szczytu budynku Giebułtów nr 26d

Konkurs ofert na wymianę pokrycia dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Gryfów Śląski ul. Kolejowa 12Ogłoszenia 2021 :


Zaproszenie do składania ofert na badanie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego - Zastępcy Prezesa
Konkurs ofert 2021:


Konkurs ofert na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Lubomierzu Plac Wolności 44-45

Konkurs ofert na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Mirsku przy ulicy Głowackiego nr 2abcPrzetargi 2021 :


Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 16.11.2021

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 25.08.2021

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 31.05.2021

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 22.03.2021

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 13.01.2021
Ogłoszenia 2020 :


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020
Przetargi 2020 :
Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 23.06.2020

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 25.05.2020
Konkurs ofert 2020:


Konkurs ofert na wymianę pokrycia dachu na budynku mieszkalnego w Lubomierzu pl. Wolności 44-45

Konkurs ofert na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Głowackiego 4 w Mirsku.Konkurs ofert 2019:


Konkurs ofert na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej w budynku Gryfów Śląski ul. Akacjowa 14-14a

Konkurs ofert na montaż cyfrowego systemu domofonowego.

Konkurs ofert na na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Giebułtowie nr 27.Przetargi 2019 :


Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 26.11.2019

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 20.08.2019

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 21.05.2019

Przetarg na naprawę drogi osiedlowej z wykonaniem zatoczki postojowej w Giebułtowie

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 27.02.2019

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 02.01.2019
Konkurs ofert 2018:


Konkurs ofert na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych budynków.
Przetargi 2018 :


Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 24.09.2018

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 04.04.2018

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 30.01.2018Przetargi Unijne 2018 :


INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA WYKONANIE ZADANIA pt „ KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF” W GRYFOWIE ŚLASKIM PRZY UL. SIENKIEWICZA 1,2,3,4,5,6,7,8 I AKACJOWEJ 14-14A
Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf" - konkurs ofert na roboty budowlane
Pismo przewodnie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Formularz weryfikacyjny
Załącznik nr 4 - Formularz gwarancyjny
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót:
- Gryfów Śląski ul. Akacjowa 14-14A
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 3
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 4
Załącznik nr 6 - Projekt Umowy


INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA WYKONANIE ZADANIA pt „ KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRYF” W GRYFOWIE ŚLASKIM PRZY UL. SIENKIEWICZA 1,2,3,4,5,6,7,8 I AKACJOWEJ 14-14A
Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf" - konkurs ofert na roboty budowlane
Pismo przewodnie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Formularz weryfikacyjny
Załącznik nr 4 - Formularz gwarancyjny
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót:
- Gryfów Śląski ul. Akacjowa 14-14A
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 1
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 2
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 3
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 4

Informacja o wyborze oferenta na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf"

Informacja o złożonych ofertach w konkursie ofert na roboty budowlane na kompleksową termomodernizację budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf"

Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf" - konkurs ofert na roboty budowlane
Pismo przewodnie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Formularz weryfikacyjny
Załącznik nr 4 - Formularz gwarancyjny
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót:
- Gryfów Śląski ul. Akacjowa 14-14A
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 1
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 2
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 3
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 4
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 5
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 6
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 7
- Gryfów Śląski ul. Sienkiewicza 8Ogłoszenia 2017 :

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017Przetargi Unijne 2017 :

Informacja o wyborze oferenta na nadzór inwestycyjny nad projektem dot. kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf"

Kompleksowa termomodernizacja w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF - konkurs ofert na nadzór inwestorski

Pismo przewodnie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Konkurs ofert na termomodernizację budynków mieszkalnych w Gryfowie Śląskim

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacje o wyborze oferenta

Informacje o złożonych ofertach

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych - kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gryfowie Śląskim przy ul. Sienkiewicza 1,2,3,4,5,6,7,8 oraz Akacjowej 14-14a.

..........................
Konkurs ofert na nadzór inwestorskiKonkurs ofert 2017 :

Konkurs ofert kan. san. Giebultów.

Konkurs ofert

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna


Konkurs ofert na nadzór inwestorski.

Konkursu ofert na wykonanie rocznych przeglądów budowlanych.

Konkursu ofert na remont klatek schodowych w budynkach spółdzielczych przy ul. Żeromskiego 1, 3 i Sienkiewicza 4 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lwowskiej 6-8 w Gryfowie Śląskim

Konkursu ofert na remont elewacji budynku przy ul. Głowackiego 4 w Mirsku

Konkursu ofert na remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jeleniogórska 14-18 w Gryfowie Śląskim

Konkursu ofert na wykonanie remontu balkonów z dnia 28.02.2017r.

Konkursu ofert na wykonanie remontu klatek schodowych z dnia 28.02.2017r.


Przetargi 2017 :

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 21.09.2017

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 11.07.2017

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 15.05.2017

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 14.03.2017

Przetarg na wymianę pokrycia dachowego z dnia 23.02.2017

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 24.01.2017Konkurs ofert 2016 :

Unieważnienie konkursu ofert z dnia 03.10.2016r.

Rozstrzygnięcie przetargu : Ekspertyz Ornitologicznej i Chiropterologicznej

Rozstrzygnięcie przetargu : Audytów Energetycznych oraz Świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Konkurs ofert na wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz zatoczki postojowej z dnia 03.10.2016

Konkurs ofert na Audyt Energetyczny z dnia 26.09.2016

Konkurs ofert na wykonanie Ekspertyz Ornitologicznej i Chiropterologicznej z dnia 26.09.2016

Unieważnienie konkursu ofert z dnia 16.09.2016

Konkurs ofert na remont klatek schodowch

Konkurs ofert na remont balkonów

Konkurs ofert na Audyt Energetyczny

Konkurs ofert na wykonanie Ekspertyz Ornitologicznej i Chiropterologicznej

Konkurs ofert na budowę oczyszczalni w Giebułtowie

Całodobowa gotowość do usuwania awarii

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali

Utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych

Konkurs ofert na dostawę wodomierzy

Konkurs ofert na aktualizację projektu utwardzenia terenu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 322/29 w Gryfowie Śląskim

Konkurs ofert na stałą obsługę kominiarską w budynkach spółdzielczych

Konkurs ofert na ocieplenie stropodachów budynków mieszkalnych

Konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu 6-7 garaży

Konkurs ofert na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych budynków

Konkursie ofert na wykonanie przeglądów instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych gazu

Konkurs ofert na wymianę chodników


Przetargi 2016 :

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 13.12.2016

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 17.10.2016

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 17.08.2016

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 14.06.2016

Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali z dnia 05.04.2016


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf” informuje, że jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 52 i Jeleniogórskiej 20-22-24 w Gryfowie Śląskim dysponuje bardzo dobrym pod względem widoczności miejscem na Twoją lub Twojej firmy reklamę.
Skorzystaj, bo warto.


09.05.2013Nie pal śmieci.

26.10.2012