an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Cichoń
Z-ca Przewodniczącego

Iwona Grzelczak
Sekretarz

Bogusława Tymczyszyn
Członek

Elżbieta Paździor
Członek

Wanda Stasieńko
Członek

Alina Kiwacz
Członek

Maria Szuniewicz
(Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)