an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady (oddelegowana do Zarządu SM "Gryf")

Agnieszka Cichoń
Z-ca Przewodniczącej Rady nadzorczej

Ewa Bułkowska
Sekretarz

Małgorzata Bazar- Pastuch
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Zuzanna Witkowska
Członek

Henryk Makarewicz
Członek

Ewa Staszkiewicz
Członek

Iwona Kolado