an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady

Jerzy Owsik
Z-ca Przewodniczącego

Helena Waniczek
Sekretarz

Agnieszka Cichoń
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mariola Kotowicz (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
Członek

Ewa Bułkowska
Członek

Ewa Staszkiewicz
Członek

Iwona Kolado